Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền và thiệp chúc mừng năm mới

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền và thiệp chúc mừng năm mới

– Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103.829.755; Fax: 02103.829.177; Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền và thiệp chúc mừng năm mới 2024.

* Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

* Yêu cầu sản phẩm:

– Hàng hóa mới 100% đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho và bên mua nhận đủ hồ sơ thanh toán.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.
  4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 11/9/2023 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 19/9/2023.
  5. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Truyền thông, Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) hoặc tải về từ website www.vinapaco.com.vn
  6. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ.
  7. Bảo đảm dự thầu: Không
  8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 19/9/2023.
  9. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05 phút, ngày 19/9/2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Xem tại đâyShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons