Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;            Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp.

  1. Nội dung chính của gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty. Địa điểm thu gom, vận chuyển chất thải: Tại kho chứa chất thải của Tổng công ty Giấy Việt Nam, địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 12/2023.
  3. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10 giờ 00 phút ngày 09/8/2023 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 18/8/2023.
  7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 18/8/2023.
  8. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 45 phút ngày 18/8/2023.
  9. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0814.888.258.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia chào thầu cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons