Thông báo mời thầu gói thầu: “ Điều dưỡng Phục hồi chức năng cho CBCNV” năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu: “ Điều dưỡng Phục hồi chức năng cho CBCNV” năm 2023

Tổng công ty Giấy Việt Nam có thông báo mời thầu gói thầu: “ Điều dưỡng  Phục hồi chức năng cho CBCNV” năm 2023 cụ thể như sau:

HẠNG MỤC DỊCH VỤ

 

TT Tên, hạng mục dịch vụ ĐVT( ngày) Số lượng người
1 Tiền phòng nghỉ 04 38
2 Tiền ăn 04 38
3 Tiền khám bệnh, thuốc, phụ phí 04 38

          Căn cứ danh mục, số lượng đã nêu Tổng công ty Giấy Việt Nam xin trân trọng kính mời các Doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề có giấy chứng nhận kinh doanh trong lĩnh vực Điều dưỡng – Phục hồi chức năng cho CBCNV cung cấp dịch vụ có đủ năng lực gửi hồ sơ chào giá gồm:

  1. Bản báo giá (có hiệu lực trong vòng 30 ngày)
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)
  3. Các giấy tờ trên đựng trong túi phong bì kín gửi theo địa chỉ người nhận: Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, ĐT: 0210 3829750
  4. Thời gian nhận từ: 08h00 ngày 09/ 6/2023 đến hết 9h00 ngày 16/6 /2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons