Thông báo mời thầu gói thầu: Ga lạnh (02 mục).

Thông báo mời thầu gói thầu: Ga lạnh (02 mục).

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh PhúThọ.

Điện thoại: 0210 3829 755; Fax: 0210 3829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Ga lạnh (02 mục).

Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo h sơ mi thu

Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kểtừ ngày hai bên hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiệnthủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túihồ

Hồ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trongphong kín dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 12tháng 6 năm 2023 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày 19tháng 6 năm 2023.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyệnPhù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3830 389/ 0917 370 601.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ.

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 19 tháng 6năm 2023.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 19 tháng 6năm 2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhàthầu đủ cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thờigian địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons