Thông báo mời thầu gói thầu: Giấy bao gói tráng PE

Thông báo mời thầu gói thầu: Giấy bao gói tráng PE

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Giấy bao gói tráng PE

-Nhà thầu tham gia chỉ định nhà cung cấp: Công ty TNHH Giấy và bao bì An Phú Cường;

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo thư mời chào giá.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 01/2024

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

-Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Điện thoại:  0210 3830 389,

– Thời gian nộp chào giá muộn nhất trước 09 giờ ngày 18/12/2023

  1. Thư chào giá của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00 phút ngày 18/ 12/2023.

        Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có tên trên tham dự vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons