Thông báo mời thầu gói thầu: hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, Lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng di chuyển xe vận chuyển Giấy tại tuyến đường nội bộ khu vực Bãi Bằng TCTGVN.

Thông báo mời thầu gói thầu: hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, Lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng di chuyển xe vận chuyển Giấy tại tuyến đường nội bộ khu vực Bãi Bằng TCTGVN.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;  Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

1.Tên gói thầu: hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, Lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng di chuyển xe vận chuyển Giấy tại tuyến đường nội bộ khu vực Bãi Bằng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2.Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện khảo sát, thi công, Lắp đặt theo phiếu yêu cầu của Tổng công ty.

3.Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4.Phương thức lựa chọn: có mức giá chào thấp nhất, đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.

5.Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 3 năm 2023.

6.Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: từ 08 giờ 00 phút ngày 23 /12/2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 10 / 01 /2023 (trong giờ hành chính).

7.Địa điểm phát hành hồ sơ chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng kỹ thuật, Tổng công ty Giấy Việt Nam; Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103830122; hoặc 0888506980.

8.Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút ngày 10 / 01/2023

9.Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào: 16 giờ 30 phút ngày         10/ 01/2023 tại Phòng kỹ thuật, Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons