Thông báo mời thầu gói thầu: hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, Thuê dịch vụ khảo sát, phòng diệt các yếu tố ẩn họa, nguy hiểm (Phòng và diệt mối)

Thông báo mời thầu gói thầu: hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, Thuê dịch vụ khảo sát, phòng diệt các yếu tố ẩn họa, nguy hiểm (Phòng và diệt mối)

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

1.Tên gói thầu: hợp đồng thuê dịch vụ khảo sát, Thuê dịch vụ khảo sát, phòng diệt các yếu tố ẩn họa, nguy hiểm (Phòng và diệt mối)

2.Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện khảo sát, thi công diệt mối cho các đơn vị theo phiếu yêu cầu của Tổng công ty.

3.Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4.Phương thức lựa chọn: có mức giá chào thấp nhất, đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.

5.Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 6 năm 2022.

6.Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: từ 08 giờ 00 phút ngày 24 /02/2022 đến trước 16 giờ 00 ngày 11 / 03 /2022 (trong giờ hành chính).

7.Địa điểm phát hành hồ sơ chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng kỹ thuật, Tổng công ty Giấy Việt Nam; Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103830122; hoặc 0888506980.

8.Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút ngày 11 / 03/2022

9.Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào: 16 giờ 30 phút ngày         11/ 03/2022 tại Phòng kỹ thuật, Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons