Thông báo mời thầu gói thầu: Hộp mực cho máy in Canon (02 mục).

Thông báo mời thầu gói thầu: Hộp mực cho máy in Canon (02 mục).

Bên mời thầu: Tổng công ty giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755;  Fax: 0210 3829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Hộp mực cho máy in Canon (02 mục).

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời chào giá.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

-Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Điện thoại: 0917 370 601/ 02103 830 389; Fax: 02103 829 177.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 8h00’ ngày 07 tháng 6 năm 2022 đến trước 9h15 phút ngày 14 tháng 6 năm 2022.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

  1. Báo giá cạnh tranh của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h15 ngày 14 tháng 6 năm 2022.

          Tổng công ty giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons