Thông báo mời thầu gói thầu: Keo hạt PC 920 A/B.

Thông báo mời thầu gói thầu: Keo hạt PC 920 A/B.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh PhúThọ.

Điện thoại: 0210 3829 755; Fax: 0210 3829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Keo hạt PC 920 A/B.

Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo h sơ mi thu

Hàng mới 100%, đúng chủng loại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thiết bị đang sử dụng tại Tổng công ty giấy Việt Nam.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 7÷10 ngàykể từ ngày hai bên hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiệnthủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túihồ

Hồ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trongphong kín dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 24tháng 11 năm 2023 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày 30tháng 11 năm 2023.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyệnPhù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3830 389/ 0917 370 601.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 490.908 VNĐ.

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 11năm 2023.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 30 tháng 11năm 2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhàthầu đủ cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thờigian địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons