Thông báo mời thầu Gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, công nhân viên năm 2022

Thông báo mời thầu Gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, công nhân viên năm 2022

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu:. “Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, công nhân viên năm 2022”.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 Tháng
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu Rộng rãi trong nước
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ, ngày 14 tháng 9  năm 2022 đến trước 09 giờ, ngày                       03 tháng 10 năm 2022.

– Địa điểm phát hành HSMT tại Phòng Y tế – Xí nghiệp Dịch vụ -Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ( Trong giờ hành chính).

– Điện thoại: 0986673170

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ
  2. Bảo đảm dự thầu: 8.800.000 VNĐ ( Tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn); theo hình thức thư bảo lãnh qua ngân hàng.
  3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ Ngày 03 tháng 10 năm 2022
  4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons