Thông báo mời thầu gói thầu: “Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, công nhân viên năm 2023”.

Thông báo mời thầu gói thầu: “Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, công nhân viên năm 2023”.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: “Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, công nhân viên năm 2023”.

– Danh mục khám và tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ đấu thầu hạn chế: Từ 09h00’ ngày  08  tháng  9  năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Y tế – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Khu Đồng Giao – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Đơn giá bộ hồ sơ phát hành: 0 đồng

– Thông tin liên hệ: Phòng Y tế – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Khu Đồng Giao – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0986673170                        Email: Bsloanlinh@gmail.com.

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Y tế trước 9h00’ ngày 18 / 9/2023.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons