Thông báo mời thầu Gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ lãnh đạo năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ lãnh đạo năm 2023

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: “Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ lãnh đạo năm 2023”.

– Danh mục khám và tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian thanh toán:

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ các hồ sơ, chứng từ hợp lệ, Bên A sẽ thanh toán cho bên B 100% giá trị quyết toán hợp đồng.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00’ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 21 tháng 12 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Y tế – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Khu Đồng Giao – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Đơn giá bộ hồ sơ phát hành: 0 đồng

– Thông tin liên hệ: Phòng Y tế – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Khu Đồng Giao – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0986673170                           Email: Bsloanlinh@gmail.com.

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Y tế – Xí nghiệp Dịch vụ trước 9h00’ ngày 21/12/2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons