Thông báo mời thầu Gói thầu: Khớp nối các loại

Thông báo mời thầu Gói thầu: Khớp nối các loại

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Khớp nối các loại gồm 12 mục.

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời thầu.

  1.        Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 16 – 18 tuần kể từ ngày hợp đồng được ký.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

           Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 13h00’ ngày 27 tháng 5 năm 2022 đến trước 13h00’ ngày 3 tháng 6 năm 2022.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ gmail.

– Điện thoại: 0912 130 976 / 0210 3830 389;

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
  2. Bảo đảm dự thầu: Không.
  3. Thời điểm đóng thầu: 13h00’ ngày 3 tháng 6 năm 2022.
  4.      Thời điểm mở thầu: 13h15’ ngày 3 tháng 6 năm 2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons