Thông báo mời thầu Gói thầu: Lấy mẫu kiểm nghiệm phân bón

Thông báo mời thầu Gói thầu: Lấy mẫu kiểm nghiệm phân bón

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177

Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Lấy mẫu kiểm nghiệm phân bón

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh (thư mời chào hàng cạnh tranh).

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, báo cáo kết quả phân tích mẫu.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h00’ ngày 14  tháng 02 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 20 tháng 02 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0971.583.186

  1. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Lâm nghiệp trước 9h00’ ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons