Thông báo mời thầu Gói thầu: Lấy mẫu và kiểm nghiệm phân bón

Thông báo mời thầu Gói thầu: Lấy mẫu và kiểm nghiệm phân bón

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177

Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Lấy mẫu và kiểm nghiệm phân bón.

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo bản yêu cầu chào giá.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00’ ngày 29  tháng 11 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 06 tháng 11 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0971.583.186

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Lâm nghiệp trước 9h00’ ngày 06 tháng 12 năm 2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons