Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua hạt giống thu hái từ vườn giống thế hệ II

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua hạt giống thu hái từ vườn giống thế hệ II

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177

Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: mua hạt giống thu hái từ vườn giống thế hệ II

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00’ ngày 06  tháng 9 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 11 tháng 9 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0971.583.186

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Lâm nghiệp trước 9h00’ ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons