Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua phân bón NPK10.5.5+9S.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua phân bón NPK10.5.5+9S.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177

Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Mua phân bón NPK10.5.5+9S.

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo bản yêu cầu chào giá.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00’ ngày 25  tháng 01 năm 2024 đến trước 9h00’ ngày 30 tháng 01 năm 2024.

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0971.583.186

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Lâm nghiệp trước 9h00’ ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons