Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

STT Tên hàng hóa, vật tư ĐVT Số lượng
1 Server Dell PowerEdge T150 (Xeon E-2324/8GB RAM/2TB HDD/DVDRW/iDRAC9 Express/300W) (42SVRDT150-903) Chiếc 01

 

Giao hàng tại Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến : Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam- Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

–           Phone: 02103. 829755

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày 3/4/2023.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons