Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc chống nóng 2023

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc chống nóng 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp Dược trong và ngoài tỉnh Phú Thọ

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng trang bị  cho người lao động tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

TT Tên thuốc Đơn vị Số lượng dự kiến  
Xuất xứ
1 Multi vitamin Viên 31.000 Việt Nam
2 Oresol Viên 24.000 Việt Nam

Căn cứ Danh mục, số lượng đã nêu Tổng công ty Giấy Việt Nam xin trân trọng kính mời các Công ty kinh doanh Dược có đủ năng lực cung cấp gửi Bản báo giá.

Nội dung bản báo giá thể hiện rõ theo mẫu 01 trong chương III của Hồ sơ yêu cầu báo giá. Báo giá phải có đầy đủ ngày báo giá,thời gian hiệu lực của báo giá, dấu đỏ của Công ty và được đựng trong phong bì kín.

Địa chỉ nơi nhận:  Xí nghiệp Dịch vụ; khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829178.

Thời gian nhận Bản báo giá từ 08 giờ 00 phút ngày  24 / 7 /2023 đến hết 13 giờ 00 phút ngày  31/ 7/2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị cung ứng.

Trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons