Thông báo mời thầu Gói thầu: mua thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thông báo mời thầu Gói thầu: mua thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.
Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210 3829 755 Fax: 0210 3829 177 Website: www.vinapaco.com.vn
1. Tên gói thầu: mua thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.
– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng
cạnh tranh.
2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
– Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho và bên mua nhận đủ
hồ sơ thanh toán.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Theo điều 16 Quy chế mua sắm hàng
hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam).
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h00’ ngày 15 tháng 12 năm
2023 đến trước 9h00’ ngày 21 tháng 12 năm 2023.
– Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Phòng Y tế thuộc Xí nghiệp dịch vụ – Tổng công
ty Giấy Việt Nam, Khu Đồng Giao – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
– Thông tin liên hệ: Phòng Y tế thuộc Xí nghiệp dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam Khu
Đồng Giao – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
– Điện thoại: 098667317 Email:  Bsloanlinh@gmail.com .
5. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng
Y tế – Xí nghiệp dịch vụ trước 9h00’ ngày 21/12/2023.
Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân
tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons