Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế phục vụ cho túi cứu thương 2023

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế phục vụ cho túi cứu thương 2023

Kính gửi:  Các doanh nghiệp kinh doanh Dược, vật tư y tế trong và ngoài  tỉnh Phú Thọ

         Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc và vật tư y tế phục vụ cho túi cứu thương trong Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thuốc :
Stt Tên thuốc Đơn vị
tính
Số lượng
1 Antesil Viên 2.000
2 Biosubtyl-II Gói 1.000
3 NatriClorit (Rửa) Chai 240
4 NatriClorit 0,9% (Nhỏ) Lọ 400
5 Panthenol spray Lọ 10
6 Paracetamol 500mg Viên 1.000
7 Vinpocetin (Hà Tây) Viên 1.000
8 Cồn 70 độ Lọ 50
9 Dầu trường sơn Lọ 200
 

 

   
2.    Vật tư y tế:

 

   
Stt Tên vật tư y tế Đơn vị  Số lượng
1 Băng URGO Durable Miếng 3.060
2 Băng cuộn Cuộn 500
3 Bông y tế Gói 160
4 Gạc y tế đông pha Gói 500
5 Povidin Lọ 300
6 Băng chun Quang mậu 3 móc Cuộn 36

Căn cứ Danh mục, số lượng đã nêu Tổng công ty Giấy Việt Nam xin trân trọng kính mời các Công ty kinh doanh Dược, vật tư y tế có đủ năng lực cung cấp gửi Bản báo giá.

Nội dung bản báo giá thể hiện rõ theo mẫu 01 trong chương III của Hồ sơ yêu cầu báo giá. Báo giá phải có đầy đủ ngày báo giá, thời gian hiệu lực của báo giá, dấu đỏ của Công ty và được đựng trong phong bì kín.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy VN

Địa chỉ:; khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829178.

Thời gian nhận Bản báo giá từ 08 giờ 00 phút ngày 24/ 7 /2023 đến hết 09 giờ 00 phút ngày  31/ 7/2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị cung ứng.

Trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons