Thông báo mời thầu gói thầu: Mua tủ sắt locker 4 ngăn

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua tủ sắt locker 4 ngăn

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177  

Website: www.vinapaco.com.vn

Tên gói thầu: Mua tủ sắt locker 4 ngăn

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thanh toán:

Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Thời gian thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày giao hàng tại kho bên mua và có hoá đơn GTGT của bên bán

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX):

Từ 09 giờ 00 phút, ngày  20 / 3/ 2024 tại Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Nhà thầu có thể nhận HSYC qua email )

Thời hạn nhận HSĐX: Trước 08 giờ 30 ngày  28/3/2024

Hình thức HSĐX:

HSĐX phải để trong phong bì kín có dấu niêm phong gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng, Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ đề xuất cung cấp tủ sắt hồ sơ”.

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin trong HSĐX của nhà cung cấp trước thời điểm mở HSĐX.

Thông tin liên hệ: Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103 829 177; Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons