Thông báo mời thầu gói thầu: Ống thép, thép tấm các loại

Thông báo mời thầu gói thầu: Ống thép, thép tấm các loại

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755; Fax: 0210 3829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Ống thép, thép tấm các loại

– Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu

– Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

– Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

– Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01   năm 2023 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày  12 tháng  01  năm 2023.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3830 389/ 0987546400

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ.
  2. Bảo đảm dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 12 tháng    01   năm 2023.
  4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 12  tháng    01  năm 2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons