Thông báo mời thầu gói thầu: Ống Thép và Cút Thép chịu áp lực gồm 05 mục.

Thông báo mời thầu gói thầu: Ống Thép và Cút Thép chịu áp lực gồm 05 mục.

– Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

– Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3829 755 Fax: 0210 3829 177  Website: www.vinapaco.com.vn

– Tên gói thầu: Ống Thép và Cút Thép chịu áp lực gồm 05 mục.

– Danh mục hàng hóa: Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

­                        Yêu cầu:

  1. 1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

– Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu bên mua.

– Bảo hành 06 tháng kể từ khi hoàn tất thủ tục giao nhận hàng đối với các lỗi chế tạo của nhà sản xuất.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2022 đến trước 9 giờ  phút, ngày 24 tháng 8 năm 2022.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0912 130 976/ 0210.3830389; Fax:02103 829 516; Email: vattunguyenlieu@gmail.com

– Mọi chi tiết xin liên hệ nhận Hồ sơ Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
  2. Bảo đảm dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ phút, ngày 24 tháng 8 năm 2022
  4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2022


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons