Thông báo mời thầu gói thầu: PAC lỏng 17%.

Thông báo mời thầu gói thầu: PAC lỏng 17%.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: PAC lỏng 17%.

– Danh mục cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện Hợp đồng và thời gian thanh toán:

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024.

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục giấy tờ thanh toán theo quy định cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định Nhà cung cấp.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h 00’ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến trước 9h 00’ ngày 05 tháng 4 năm 2024.

– Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103830389/0912 13 09 76;        Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

  1. Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h 00’ ngày 05/4/2024.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons