Thông báo mời thầu gói thầu: Phẩm vàng 4RFA, Phẩm cam 5RFA

Thông báo mời thầu gói thầu: Phẩm vàng 4RFA, Phẩm cam 5RFA

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Phẩm vàng 4RFA, Phẩm cam 5RFA

– Nhà thầu tham gia chỉ định: Công ty TNHH TM Nam Cường

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo hồ sơ yêu cầu

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam từng thời điểm.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Điện thoại: 0210 3830 389,

– Thi gian phát hành HSYC t ngày 05 /10/ 2023 đếntrước 9h00 phút ngày 13 /          10/2023.              

Địa điểm phát hành h sơ mi thu: Phòng Vt tưnguyên liệu – Tổng công ty Giy Việt Nam (Th trn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Th).

5. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00 phútngày 13/ 10/2023.

​​Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có tên trên tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons