Thông báo mời thầu gói thầu: Phớt làm kín cơ khí.

Thông báo mời thầu gói thầu: Phớt làm kín cơ khí.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Phớt làm kín cơ khí.

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian thanh toán:

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho và bên mua nhận đủ hồ sơ thanh toán.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00’ ngày 31 tháng 5 năm 2024 đến trước 9h00’ ngày 7 tháng 6 năm 2024.

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103830389/0989637820;        Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 07 /  06 /2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons