Thông báo mời thầu gói thầu: Phụ tùng cho bơm tinh bột trục vít Netzsch

Thông báo mời thầu gói thầu: Phụ tùng cho bơm tinh bột trục vít Netzsch

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Phụ tùng cho bơm tinh bột trục vít Netzsch

– Danh mục hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, thời gian bảo hành, thời gian địa điểm giao hàng, thời gian thanh toán được quy định trong Hồ sơ mời thầu.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  3. Thời gian phát hành hồ sơ, hạn nộp hồ sơ chào thầu

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày   23  tháng   05 năm 2024

– Hạn nộp hồ sơ: 9 giờ 00 phút ngày  31 tháng   05  năm 2024. Các hồ sơ dự thầu đến sau thời điểm trên sẽ được giữ lại nguyên trạng.

  1. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ chào thầu

– Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu. Điện thoại: 02103830389; Fax: 02103829516;    Email: vattunguyenlieu@gmail.com

  1. Thời gian mở hồ sơ chào thầu

– Hồ sơ chào thầu sẽ được mở công  khai tại phòng họp của Tổng công ty Giấy Việt Nam vào hồi   9  giờ  30  phút, ngày  31  tháng 05 năm 2024.

– Đơn vị có hồ sơ chào thầu có thể dự mở hồ sơ chào thầu theo thời gian và địa điểm trên.

  1. 7. Tiêu chí lựa chọn nhà thầu

– Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu.

– Giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và không vượt giá gói thầu.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu tham gia gói thầu trên.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons