Thông báo mời thầu gói thầu: Que hàn các loại gồm 04 mục

Thông báo mời thầu gói thầu: Que hàn các loại gồm 04 mục

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Que hàn các loại gồm 04 mục.

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian thanh toán:

– Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Mục 2 và 3: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

+ Mục 1 và 4: Trong vòng 18 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho và bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h00’ ngày 18 tháng 7 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 27tháng 7 năm 2023.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103830389;       Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

5. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 27 /7 /2023.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons