Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà tắm nhà vệ sinh của Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà tắm nhà vệ sinh của Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tên bên mời thầu: Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975               Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Website:www.vinapaco.com.vn

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà tắm nhà vệ sinh của Xí nghiệp Bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Nội dung danh mục hàng hóa, dịch vụ  cụ thể chi tiết: Theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

 1. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Trong vòng 40 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
 2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 11 tháng 01 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 18 tháng 01 năm 2024..
 4. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn
 5. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng
 6. Bảo đảm dự thầu: không
 7. Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 18 tháng 01 năm 2024
 8. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 18 tháng 01  năm 2024

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons