Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa hố sâu bị sụt lún tại đường nhà văn hóa Đồng Giao (Mặt đường và hệ thống cống xung quanh).

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa hố sâu bị sụt lún tại đường nhà văn hóa Đồng Giao (Mặt đường và hệ thống cống xung quanh).

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại : 0210.3830.120 – Fax: 0210.3830.120;   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Sửa chữa hố sâu bị sụt lún tại đường nhà văn hóa Đồng Giao (Mặt đường và hệ thống cống xung quanh).
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán công trình.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng: Từ 8h00’ ngày 05 tháng 10 năm 2022 đến trước 9h00 ngày  12 tháng 10  năm 2022.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210.3830.120 – Fax: 0210.3830.120;

  1. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Xây dựng cơ bản trước 9h00 ngày 12 tháng 10 năm 2022.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons