Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa Nhà hội trường Tổng công ty, Nhà ăn trung tâm và lợp lại mái tôn hành lang từ nhà hành chính đến nhà hội trường

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa Nhà hội trường Tổng công ty, Nhà ăn trung tâm và lợp lại mái tôn hành lang từ nhà hành chính đến nhà hội trường

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                Fax: 02103829177;

Website: www.vinapaco.com.vn

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Sửa chữa Nhà hội trường Tổng công ty, Nhà ăn trung tâm và lợp lại mái tôn hành lang từ nhà hành chính đến nhà hội trường.

        – Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu: Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 • Trong vòng 60 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
 2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút ngày 04/7/2022 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 08/7/2022.
 4. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3830 120.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 đồng.
 2. Bảo đảm dự thầu: Không.
 3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 08/7/2022.
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 08/7/2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons