Thông báo mời thầu Gói thầu: Sửa chữa nhà tắm, nhà vệ sinh phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Sửa chữa nhà tắm, nhà vệ sinh phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103829755         Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502          Website: www.vinapaco.com.vn

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa nhà tắm, nhà vệ sinh phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Nội dung gói thầu: Danh mục công việc theo bản đính kèm.
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  4. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất và hồ sơ chào hàng đúng thời gian quy định của thông báo này.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến trước 10 giờ 00 ngày 08 tháng 03 năm 2024 (trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0915833305
  8. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 08 tháng 03 năm 2024.
  9. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào hồi 14 giờ 30 ngày 08 tháng 03 năm 2024, tại Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói dịch vụ chào hành cạnh tranh vào thời điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons