Thông báo mời thầu gói thầu: Than cám BB2

Thông báo mời thầu gói thầu: Than cám BB2

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Than cám BB2

-Nhà thầu tham gia chỉ định nhà cung cấp: Công ty TNHH vận tải và dịch vụ đầu tư An Bình An

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo thư mời chào giá.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam từng thời điểm.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

-Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Điện thoại: 0987 546 500

– Thời gian nộp chào giá muộn nhất trước 09 giờ ngày     21  /  3 /2024

  1. Thư chào giá của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00 phút ngày   21  /   3  /2024.

        Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có tên trên tham dự vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons