Thông báo mời thầu gói thầu: Thép, Cút các loại gồm 08 mục.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thép, Cút các loại gồm 08 mục.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755 Fax: 0210 3829 177  Website: www.vinapaco.com.vn

Tên gói thầu: Thép, Cút các loại gồm 08 mục.

– Danh mục hàng hóa: Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu:

1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Đúng chủng loại thiết bị đang sử dụng, theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Bảo hành 2 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 810 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đng.

Thanh toán trong vòng 30-45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 7 tháng 03 năm 2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày14 tháng 03 năm 2022.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam Thị trn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0912 130 976/ 0210.3830389;   Fax:02103 829 516;Email: vtnl@vinapaco.com.vn

– Mọi chi tiết xin liên hệ nhận H sơ Phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 14tháng 03 năm 2022

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 14tháng 03 năm 2022

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons