Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết kế và cung cấp dịch bộ quà tặng Hội nghị khách hàng năm 2022.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết kế và cung cấp dịch bộ quà tặng Hội nghị khách hàng năm 2022.

  1. Tên gói thầu: Thiết kế và cung cấp dịch bộ quà tặng Hội nghị khách hàng năm 2022.
  2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
  3. Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
  4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế
  5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm);

– Hạch toán tài chính độc lập; Báo cáo tài chính năm 2019 không lỗ;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Ngày 26/09/2022.
  2. Thời gian nhận HSDT: 08h00 ngày 03/10/2022 đến 08h00 ngày 05/10/2022.

Hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu được gửi theo địa chỉ:

Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0833.858.858      –       Fax: 0210.3829177.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons