Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê biển quảng cáo tấm lớn

Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê biển quảng cáo tấm lớn

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829755 – Fax: 0210 3829 177  –  Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Thuê biển quảng cáo tấm lớn

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm: Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo hồ sơ yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà thầu theo Quy chế mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  3. Nhà thầu tham gia chỉ định cung cấp: Công ty CP Đầu tư G19.
  4. Thời gian và địa điểm phát hành HSYC:

– Thời gian: Ngày 10/04/2024 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 15/04/2024.

– Địa điểm: Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Điện thoại: 0938150003.

– HSĐX của nhà thầu phải được dán niêm phong và gửi về Phòng Thị trường trước 9 giờ 00 phút ngày 15/04/2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có tên nêu trên tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons