Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê Dịch vụ cung cấp vật tư và bảo trì trọn gói máy Photocopy thế hệ mới.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê Dịch vụ cung cấp vật tư và bảo trì trọn gói máy Photocopy thế hệ mới.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Thuê Dịch vụ cung cấp vật tư và bảo trì trọn gói máy Photocopy thế hệ mới.

– Danh mục tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01/01/2024 – 31/12/2024

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00  ngày 13  tháng 12 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 22 tháng  12 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103829755, 02103830389;                           Email: vp.bb@gmail.com.

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Văn phòng TCT trước 9h00’ ngày 22 /12 /2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons