Thông báo mời thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ tháo dỡ 12 nguồn phóng xạ không còn sử dụng tại nhà máy Giấy về lưu giữ tại kho nguồn phóng xạ của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ tháo dỡ 12 nguồn phóng xạ không còn sử dụng tại nhà máy Giấy về lưu giữ tại kho nguồn phóng xạ của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                   Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tháo dỡ 12 nguồn phóng xạ không còn sử dụng tại nhà máy Giấy về lưu giữ tại kho nguồn phóng xạ của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Nội dung chính của gói thầu: Tháo dỡ 12 nguồn phóng xạ không còn sử dụng tại nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam về lưu giữ tại kho nguồn phóng xạ của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất, và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 50 ngày.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 09 giờ 30 ngày 06 tháng 04 năm 2022 đến trước 10 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2022 (trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng:

Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam;Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3830123 hoặc 0888506980.

  1. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2022.
  2. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 15 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons