Thông báo mời thầu Gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức sự kiện tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức sự kiện tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022)

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phòng Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3829.755   Fax: 0210.3829.177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức sự kiện tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2022)

– Danh mục hàng hóa cụ thể bao gồm:

(Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể theo hồ sơ chào giá cạnh tranh HSCH)

Báo giá có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày báo giá

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ngày 25/11/2022

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện nội dung hợp đồng và xuất hóa đơn bán hàng.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
  3. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh từ 8h00’ ngày 21/10/2022 đến 9h30’ ngày 31 /10/2022.
  4. Địa điểm phát hành hồ sơ: Ban Tuyên giáo – Truyền thông Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) hoặc tải về từ website: www.vinapaco.com.vn Điện thoại: 0210.3830.389.
  5. Báo giá của nhà thầu được niêm phong, dán kín gửi về Ban Tuyên giáo – Truyền thông Tổng công ty Giấy Việt Nam trước 9h30’ ngày 31 /10/2022.

Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh Scan đóng dấu gửi qua địa chỉ email: tuyengiaotruyenthong.gvn@gmail.com

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực tham gia gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons