Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê khoán dịch đào tạo về “Kỹ năng tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp” tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê khoán dịch đào tạo về “Kỹ năng tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp” tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

           Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

           Điện thoại: 02103 829 755;  Fax: 02103 829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Thuê khoán dịch đào tạo về “Kỹ năng tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp” tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

           – Nội dung đào tạo, thời gian đào tạo cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05-10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

           – Thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo và bên mua nhận đủ hồ sơ thanh toán.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Theo điều 16 Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam).
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ, Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 03 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.
  3. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h00’ ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến trước 9h00’ ngày 28 tháng 6 năm 2024.
  4. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Tổ chức cán bộ – Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

          – Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ – Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

          –  Điện thoại: 02103 829 755.  Fax 02103 829 75

          – Email: btctctgiayvietnam@gmail.com.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ.
  2. Bảo đảm dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’ ngày 28 tháng 6 năm 2024..
  4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 28/6/2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons