Thông báo mời thầu: gói thầu: Thuê xe phục vụ Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu: gói thầu: Thuê xe phục vụ Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website:www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Thuê xe phục vụ Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam

Danh mục tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian thanh toán:

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày giao xe

Thời gian thanh toán: Thanh toán 6 tháng 1 lần và ngày đầu tiên của chu kỳ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 10h00’ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến trước 16h00’ ngày  11 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103829755, 02103830389;       Email: vp.bb@gmail.com.

5. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Văn phòng TCT trước 16h00’ ngày 11 /12/2023.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons