Thông báo mời thầu gói thầu: Thùng chứa a xít HCl 31%.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thùng chứa a xít HCl 31%.

– Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

– Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3829 755 Fax: 0210 3829 177  Website: www.vinapaco.com.vn

– Tên gói thầu: Thùng chứa a xít HCl 31%.

– Danh mục hàng hóa: Bao gồm 01 mục.

(Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và các y/c cụ thể theo Hồ sơ mời thầu).

­                        Yêu cầu:

  1. 1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

– Đúng chủng loại thiết bị đang sử dụng, theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Bảo hành 06 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng hoặc 12 tháng kể từ khi giao hàng.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 – 12 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30-45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 6 tháng 6 năm 2022.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0912 130 976/ 0210.3830389; Fax:02103 829 516; Email: vatunguyenlieu@gmail.com

– Mọi chi tiết xin liên hệ nhận Hồ sơ Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
  2. Bảo đảm dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 6 tháng 6 năm 2022
  4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 6 năm 2022

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons