Thông báo mời thầu gói thầu: Thùng rác công nghiệp các loại (04 mục)

Thông báo mời thầu gói thầu: Thùng rác công nghiệp các loại (04 mục)

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 829 755;  Fax: 02103 829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Thùng rác công nghiệp các loại (04 mục).

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua nhận đủ hồ sơ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Theo điều 16 Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam).

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h00’ ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày 07tháng 12 năm 2023.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

– Điện thoại: 02103 830 389/0917 370 601; Fax: 02103 829 516;

Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

5. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 07/12/2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons