Thông báo mời thầu gói thầu: Trang bị Quần áo Bảo hộ lao động gồm 07 mục.

Thông báo mời thầu gói thầu: Trang bị Quần áo Bảo hộ lao động gồm 07 mục.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Trang bị Quần áo Bảo hộ lao động gồm 07 mục.

– Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

– Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam (yêu cầu nhà thầu khảo sát mẫu trước khi chào thầu).

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 08 – 10 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2021 đến trước 09 giờ 25 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2021.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam -Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;  02103 830 389.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ.
  2. Bảo đảm dự thầu: Không.
  3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 25 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2021.
  4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons