Thông báo mời thầu gói thầu: Vận chuyển 1.000 tấn bột giấy.

Thông báo mời thầu gói thầu: Vận chuyển 1.000 tấn bột giấy.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755     Fax: 0210 3829 177     Website: www.vinapaco.com.vn

Trích nội dung:

  1. Tên gói thầu: Vận chuyển 1.000 tấn bột giấy.
  2. Nội dung cụ thể: Vận chuyển 1.000 tấn bột giấy từ Cảng Hải Phòng về Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 03 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 11 giờ, ngày 15 tháng 02 năm 2022 đến trước 14 giờ, ngày 23 tháng 02 năm 2022.
  2. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ
  3. Bảo đảm dự thầu: Không
  4. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 23 tháng 02 năm 2022.
  5. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ, ngày 23 tháng 02 năm 2022 tại tầng 11 – Tòa nhà Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu  – Tổng công ty Giấy Việt Nam:

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 825 4839

Di động: 0912 244 218 (Mr. Tô Toàn)

– Email: xnk.hn@vinapaco.com.vnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons