Thông báo mời thầu gói thầu: Vành thép bịt đầu ống lõi

Thông báo mời thầu gói thầu: Vành thép bịt đầu ống lõi

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Vành thép bịt đầu ống lõi

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ chỉ định NCC.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 01/2024.

– Thanh toán trước khi nhận hàng bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định NCC (Theo Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam).
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h15’ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến trước 9h15’ ngày 29 tháng 12 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103830389;     Fax: 02103 829 516;    Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

  1. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h15’ ngày 29/12/2023.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons