Thông báo mời thầu gói thầu: : “Vệ sinh, chăm sóc cây xanh môi trường tại các khuôn viên vườn hoa, khu nhà hành chính” ở khu vực Bãi Bằng thuộc TCT GVN”

Thông báo mời thầu gói thầu: : “Vệ sinh, chăm sóc cây xanh môi trường tại các khuôn viên vườn hoa, khu nhà hành chính” ở khu vực Bãi Bằng thuộc TCT GVN”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: : “Vệ sinh, chăm sóc cây xanh môi trường tại các khuôn viên vườn hoa, khu nhà hành chính” ở khu vực Bãi Bằng thuộc TCT GVN”.

Vị trí thực hiện các công việc theo hồ sơ yêu cầu.

Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thông tin liên hệ: Văn phòng –  Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ)

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 20 tháng 02 năm 2024 đến trước 9h00 giờ, ngày 26 tháng 02 năm 2024.
  2. Báo giá cạnh tranh của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Văn phòng trước 9h00 ngày 26/02/2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons