Thông báo mời thầu hàng hóa dịch vụ: Dịch vụ thuê khoán gia công sản phẩm giấy chế biến, bao gói sản phẩm Giấy và bôc xếp thủ công trong tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2022.

Thông báo mời thầu hàng hóa dịch vụ: Dịch vụ thuê khoán gia công sản phẩm giấy chế biến, bao gói sản phẩm Giấy và bôc xếp thủ công trong tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: 01 đội Nhân công lao động nhận thuê khoán gia công sản phẩm giấy chế biến, bao gói sản phẩm Giấy và bôc xếp thủ công  trong tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2022.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa dịch vụ: Dịch vụ thuê khoán gia công sản phẩm giấy chế biến, bao gói sản phẩm Giấy và bôc xếp thủ công trong tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2022.
  2. Công việc cần thực hiện

Stt Nội dung công việc Đơn vị tính
1 Cắt xén kẻ giấy A4 bằng máy cắt Will Will Tấn
2 Cắt, xén kẻ giấy A3, A4 bằng máy cắt A3 Tấn
3 Căt, xén, đếm, lựa chọn (băng máy cắt Will Will, bao gói bằng máy dán tem, biểu, đóng màng co giấy ram A 4, xếp vafp ca bản và các công việc khác thuộc công đoạn Tấn
4 Căt, xén, đếm, lựa chọn (băng máy cắt Will Will, bao gói bằng máy dán tem, biểu, đóng hộp giấy ram A 4, xếp vào ca bản và các công việc khác thuộc công đoạn Tấn
5 Bốc xếp giấy ram Tấn
6 Bốc xếp giấy cuộn Tấn
7 Bốc xếp giấy ram A3, A4 từ bàn bốc máy cắt đến bàn công nhân bao gói Tấn
8 Đóng đai Pallet (4 dây) Tấn
9 Bốc xếp, vận chuyển, phụ chạy máy tại máy cắt, xén giấy khổ A3, A4 Tấn
10 Vận chuyển giấy cuộn, cuộn lại, phôi, vành khăn vào vị trí sản xuất ở bộ phận hoàn thành bằng phương pháp thủ công Tấn
11 Phụ vận hành máy cuộn lại, lăn cuộn đến cầu thang máy và các công việc liên quan của công đoạn Tấn
12 Lao động công nhật Tấn
13 Bốc xếp, vận chuyển, đổ muối vào bằng tải và các công việc khác của công đoạn bằng phương pháp thủ công tại Phân xưởng Lò hơi- Nhà máy Điện Tấn
14 Bao gói giấy ram A4 dùng súng bắn keo bằng phương pháp thủ công thì đơn giá tính lũy tiến theo sản lượng hoàn thành trong tháng  
14.1 – Số ram thuộc sản lượng dưới 720 tấn/tháng (Quy đổi từ ram ra tấn) Ram
14.2 – Số ram thuộc sản lượng từ tấn thứ 720 đến dưới 1.170 tấn (quy đổi từ ram ra tấn) Ram
14.3 – Số ram thuộc sản lượng từ tấn thứ 1.170 đến dưới 1.350 tấn (Quy đổi từ ram ra tấn). Ram
14.4 – Số ram thuộc sản lượng từ tấn thứ 1.350 tấn/ngày trở lên (Quy đổi từ ram ra tấn). Ram
15 Bao gói giấy ram A3 dùng súng bắn keo bằng phương pháp thủ công. Ram
16 Đóng màng co giấy ram A3, A4,  (bắt đầu từ xếp giấy đã bao gói, dán tem, hoàn thiện đóng màng co, xếp vào nơi quy định). Tấn
17 Đóng hộp giấy A4 (bắt đầu từ xếp giấy đã bao gói, dán tem, hoàn thiện đóng hộp, xếp vào nơi quy định) Tấn
18 Vận chuyển, bốc xếp và đổ tinh bột và các công việc liên quan tại bộ phận phụ gia Phân xưởng Giấy Tấn
19 Vận chuyển, bốc xếp, đổ bột đá và các công việc liên quan tại bộ phận phụ gia Phân xưởng Giấy Tấn
20 Cắt đai, bốc bột giấy lên băng tải bằng phương pháp thủ công tại bộ phận phụ gia Phân xưởng Giấy Tấn
21 Bốc xếp xếp, vận chuyển, phụ việc tại máy cắt xén từ khổ giấy vành khăn Tấn
  1. Yêu cầu năng lực cung cấp dịch vụ:

– Nhà cung ứng nhân công lao động phải có giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề cung ứng nhân công lao động

– Đội ngũ công nhân lao động được cung cấp phải có trình độ chuyên môn tốt có sức khỏe có kinh nghiệm có kỹ năng trong việc vận hành, làm dịch vụ gia công sản phẩm giấy, chế biến bao gói sản phẩm giấy và bốc xếp thủ công, đảm bảo tiêu chuẩn, quy cách, định mức kinh tế đúng quy định chất lượng theo tiêu chuẩn sản xuất, đáp ứng được công việc về số lượng chất lượng, tiến độ thời gian theo  yêu cầu của Tổng công ty (01 đội  gồm 40 nhân công lao động)

– Các nhân công Lao động phải có Hợp đồng lao động đã ký với nhà cung ứng nhân công lao động từ 06 tháng trở lên.

– Có chứng chỉ về an toàn lao động.

– Nhà cung ứng phải có ít nhất 01 hợp đồng tương tự đã thực hiện các công việc này

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá

Hợp đồng đơn giá  thanh toán theo khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu.

– Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh

– Địa điểm làm việc: Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian làm việc: Theo yêu cầu của Tổng công  ty Giấy Việt Nam.

– Điều kiện thanh toán: Theo khối lượng công việc hoàn thành  trong tháng

– Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Thời hạn thanh toán: Trong vòng 45 ngày sau khi có đầy đủ thủ tục thanh toán.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01 tháng 7 năm 2022 đến hết 31 tháng 12 năm 2022.
  2. Thời gian nộp báo giá: Trước 13h30 ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại Ban Tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:

  1. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  2. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 14h00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons