Thông báo mới thầu: hạng mục: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện công việc xây, sửa chữa tường rào bảo vệ tại cảng An Đạo – Xí nghiệp Vận tải

Thông báo mới thầu: hạng mục: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện công việc xây, sửa chữa tường rào bảo vệ tại cảng An Đạo – Xí nghiệp Vận tải

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện công việc xây, sửa chữa tường rào bảo vệ tại cảng An Đạo – Xí nghiệp Vận tải – Tổng công ty Giấy Việt Nam.                                                                                      

Cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục:  Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện công việc xây, sửa chữa tường rào bảo vệ tại cảng An Đạo – Xí nghiệp Vận tải – Tổng công ty Giấy Việt Nam.                                                                                    

2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

STT

Nội dung

Đơn

vị

Khối lượng

1

Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm

m3

17,4192

2

Phá dỡ móng các loại, móng gạch

m3

15,7681

3

Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp II

m3

15,7681

4

Vận chuyển phế thải bằng xe ô tô tự đổ 5T,  khoảng cách <= 5km (15,519 m3)

Chuyến

3

5

Xây cột, trụ bằng gạch đất sét nung (6,5×10,5×22)cm, vữa XM M100, PCB30

m3

4,1368

6

Cung cấp vữa lót móng

m3

2,430

7

Xây gạch đất sét nung 5x10x20, xây móng, chiều dày > 30cm, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, mác 100

m3

6,1686

8

Xây gạch đất sét nung 6,5×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM PCB40, cát mịn 1,5-2, mác 100

m3

14,1812

9

Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM M75, PCB30

m2

160,780

10

Chặt cây tại địa hình bằng phẳng, đường kính <= 350mm, vận chuyển đổ bỏ cây sau chặt

Cây

7

11

Sơn, sửa tận dụng lại bờ rào thép cũ (tường, móng gạch tận dụng lại)

m2

10

12

Vệ sinh, bàn giao công trình

Công

3

3. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

Các vật tư, vật liệu cung cấp dùng để xây, sửa chữa tường rào phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụngphải là sản phẩm của nhà sản xuất. Đúng chủng loại, đảm bảo tiêu chuẩn vật liệu và các yêu cầu kỹ thuật.

Khi thi công phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

4. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại khu vực Cảng An Đạo – sông Lô (thuộc xã An Đạo – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng k t ngày nghiệm thu đưa vào s dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 45 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện công việc tối đa 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng bao gồm cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.

6. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 18 tháng 7 năm 2024 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

7. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.

8. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h45phút, ngày 18 tháng 7 năm 2024.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons